Skip to main content

Om oss

Kvalitativ Hemtjänsts Nacka vill visa att vi är ett ansvarstagande företag inom vård och omsorg, Vi följer Nacka kommuns och Socialstyrelsens krav och riktlinjer samt fåra egna högt uppsatta mål om kundnöjdhet. Vi följer också vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega för välfärdsföretag med öppen redovisning av företagsfakta. Vi bidrar göra till ökad transparans. Vi strävar efter ett hållbarare samhälle, där vi strävar efter att minska körsträckorna, sopsorterar och köper i första hand second hand vid nya inköp för företaget.

Värdegrund

Kvalitativ Hemtjänsts värdegrund präglas av allas lika värde och hänsyn till olikheter. Artiga och vänliga försöker vi på olika sätt tillfredsställa individuella behov. Vi lyssnar, närvarande i både tanke och handling. Ödmjuka inför dig, dina anhöriga och varandra. Att ge varandra eget ansvar, dela kunskaper och erfarenheter med personer viktiga för dig, ger flexibilitet. Vår strävan efter utveckling, samarbete, kvalité, medmänsklighet och dialog är viktiga parametrar för oss.

Styrelse

Charlotte Rosén, grundare, verksamhetsansvarig
Olof Alderling, ordförande, advokat
Anna Zeinetz, styrelseledamot

Personal: All vår personal har relevant utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling för att kunna ge dig hjälp som är anpassad efter dina behov. De är ansvarsfulla, engagerade och har trygga anställningsförhållanden. Vi använder inte bemanningsföretag. 

2020 utsågs vi till Värmdös cykelvänligaste företag
Vi sponsrar nattvandrarna
Vi sponsrar Hem och Skola