Prioriterad

Under de mer än 10 år som vi bedrivit privat hemtjänst har vi sett ett stadigt ökande behov av tjänster för ensamma äldre som inte är beviljade till eller inte vill ha vanlig hemtjänst. Därför startade vi Prioriterad, som ger nära anhöriga, släktingar och den äldre möjlighet att köpa tjänster som är något annat än vanlig hemtjänst. Vi levererar våra tjänster på Värmdö och i Nacka. I oktober startar vi upp ett samarbete med Silver Life i Graninge.

Vill du veta mer? Välkommen att besöka Prioriterads hemsida.